Агрохолдинг Август
Украина, Киев, 04080
Киев, ул. Кирилловская 40
Тел.: +38 066 101-37-87
Факс.: +38 044 425-30-09
Моб.: +38 067 440-34-91
E-mail:contact@august.in.ua

Языки

 • Русский
 • English
 • Українська
 • Deutsch
 • Français
 • العربية
 • Nederlands
 • Magyar
 • Italiano
 • 简体中文
 • 한국어
 • Polski
 • Español
 • Türkçe

Продажа и покупка зерна

Агрохолдинг Август проводит оптовые закупки различных зерновых культур по всей территории Украины. Также Вы можете отправить свой запрос «Продам зерно» или «Купить зерно», воспользовавшись формой на странице контактов.

Зерно во все времена было ценным продуктом и не теряет своей ценности даже в наше время, когда полки супермаркетов заполнены разными деликатесами. Также зерно — это основной сельскохозяйственный продукт. В процессе переработки из него получают важные для человека продукты питания: крупу, муку, хлеб, а также макароны. Зерно — важнейший продукт в животноводстве, птицеводстве, с его помощью добиваются существенного увеличения производительности разных видов мяса, молока, продуктов их переработки, крахмал, спирт, патоку и другие ингредиенты продуктов питания. Зерновые культуры разделяют на:

 • злаковые: рожь, ячмень, пшеница, просо, пшено, кукуруза, овес, перловка, рис;
 • гречишные: гречка,
 • зернобобовые : нут, горох, соя, бобы,
 • масличные: подсолнечник, лен, горчица, рапс, расторопша, редька масличная.

Вырастить, выгодно купить зерно и продать его - основная цель фермеров и игроков аграрных рынков.

«Агрохолдинг Август» обеспечит экспорт зерна и агрокультур по налаженным каналам сбыта с гарантией надёжности в сотрудничестве и стабильности в бесперебойной работе. Мы заинтересованы в привлечении новых украинских партнеров-производителей сельскохозяйственной продукции и в укреплении деловых связей уже существующими. Применяя в работе индивидуальный подход к каждому клиенту, мы стремимся к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.

Сельскохозяйственные объявления

Предложение |
Подсолнечник
чтв, 30/06/2022 - 19:13
Пропонуємо купити соняшник (подсолнечник). Фасуємо в біг-бег або мішки 50 кг. Волога - до 8. Сміття - до 3. За ціною домовимось. Телефонуйте!
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Закарпатская обл.
Предложение |
Свиноводство
чтв, 30/06/2022 - 08:25
Пропонуємо купити поросят (10-12 кг, 18-20 кг, 24-25 кг). Є доставка нашими скотовозами по Одеській, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській, Кіровоградській, Львівській, Сумській областях. Мінімальна партія – 100 голів. Поросятам проведено вакцинацію. Мають високий статус здоров'я. Відео надішлю на запит. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Одесская обл.
Предложение |
Животноводство
ср, 29/06/2022 - 12:22
Здаю в оренду склади, ферми. Приміщення підійдуть для зберігання с/г продукції або під виробництво. Загальна площа приміщень - 8000 кв.м. Розташування у с. Покровське, Решетилівського р-ну, Полтавської обл. Всі питання по телефону. Ціна договірна. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Украина
Завжди в наявності брикети та пелети з чистого лушпиння соняшника. Відвантаження від 22 тонн. Є ПДВ. Доставка. Працюємо лише з підприємствами. Телефонуйте деталі обговоримо за телефоном.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Киевская обл.
Куплю зерновідходи. Самовивіз. Розрахунок на вагах. Працюємо з посередниками. Купуємо відходи, некондицію: Кукурудза волога, зерновідходи, побічний продукт, прострочене насіння. Некондиційна соя, відходи, побічний продукт. Пшениця фуражна, некласна, сажкова, відходи пшениці. Соняшник некондиційний, відходи (від 20% корисного). Ячмінні, просяні відходи. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Харьковская обл.
Закупаю зерноотходы. Самовывоз. Расчет на весах. Работаем с посредниками. Покупаем отходы, некондицию: Кукуруза влажная, зерноотходы, побочный продукт, просроченные семена. Некондиционная соя, отходы, побочный продукт. Пшеница фуражная, неклассная, сажковая, отходы пшеницы. Подсолнечник некондиционный, отходы (от 20% полезного). Ячменные, просяные отходы. Звоните.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Черкасская обл.
Предложение |
Фасоль
вт, 28/06/2022 - 12:48
Пропонуємо купити квасолю оптом в Україні. Можливий експорт до країн Європи. Висока якість. Широкий асортимент. Будь-які обсяги (від 1 т, від 100 т, від 500 т). Будь-яка форма оплати. Ціна за домовленістю. Телефонуйте, деталі обговоримо за телефоном.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Украина
Предложение |
Подсолнечник
вт, 28/06/2022 - 06:22
Продам подсолнечник, цена договорная. Фасовка в мешки по 50 кг или биг-бэги. Влажность до 8 %. Мусор до 3 %. Работаем по Черновицкой, Закарпатской, Одесской, Винницкой областям. Звоните, детали по телефону.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Винницкая обл.
Предложение |
Свиноводство
вт, 28/06/2022 - 05:48
Предлагаем купить поросят (10-12 кг, 18-20 кг, 24-25 кг). Есть доставка нашими скотовозами по Одесской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Полтавской, Ровенской, Кировоградской, Львовской, Сумской областям. Минимальная партия - 100 голов. Поросятам проведена вакцинация. Имеют высокий статус здоровья. Видео отправлю по запросу. Звоните.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Сумская обл.
Предложение |
Животноводство
пн, 27/06/2022 - 17:45
Здам в оренду ферми, склади під виробництво або зберігання с/г продукції. Загальна площа 8000 кв.м. Розташування с. Покровське, Решетилівський р-н, Полтавська обл. Всі питання по телефону. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Полтавская обл.
Підприємство цілий рік проводить закупівлю зерновідходів із самовивозом. Працюємо із посередниками. Купуємо зернові, олійні, бобові відходи: Волога кукурудза, зерновідхід, побічний продукт кукурудзи, прострочений посевмат. Соя некондиційна, зерновідхід, побічний продукт сої. Фуражна пшениця (некласна, сажкова), зерновідхід пшениці. Некондиційний соняшник. Зерновідхід соняшника (від 20% корисного). Розрахунок на терезах. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Днепропетровская обл.
Предложение |
Разное
вс, 26/06/2022 - 14:15
Всегда в наличии брикеты и пеллеты из чистой лузги подсолнечника. Отгрузка от 22 тонн. Есть НДС. Доставка. Работаем только с предприятиями. Звоните детали обсудим по телефону.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Киевская обл.
Предложение |
Трактора
вс, 26/06/2022 - 13:14
Полуприцеп Schmitz SPR 24 контейнеровоз зерновоз ( два полуприцепа) в хорошем состоянии с рейса 2002 года выпуска цена 12000 долларов за одну штуку
Кол-во: 1 шт.
Цена: 12000 доллар США
Регион: Одесская обл.
Предложение |
Подсолнечник
сб, 25/06/2022 - 08:05
Продам соняшник, ціна договірна. Фасування в мішки по 50 кг або біг-беги. Вологість до 8%. Сміття до 3%. Працюємо по Чернівецькій, Закарпатській, Одеській, Вінницькій областях. Телефонуйте деталі по телефону.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Черновицкая обл.
Предложение |
Свиноводство
птн, 24/06/2022 - 13:42
Продам свині живою вагою. Ціна - 65 грн. Вага - 170+ кг. Свині датської генетики. Район Тетіїв +15 км. Свині м’ясної породи! Від 10 голів. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Винницкая обл.
Предложение |
Фасоль
чтв, 23/06/2022 - 11:54
Предлагаем купить фасоль оптом в Украине. Возможен экспорт в страны Европы. Высокое качество. Широкий ассортимент. Любые объемы (от 1 т, от 100 т, от 500 т). Любая форма оплаты. Цена по договоренности. Звоните, детали обсудим по телефону.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Украина
Предприятие круглый год производит закупку зерноотходов с самовывозом. Работаем с посредниками. Покупаем зерновые, масличные, бобовые отходы: Влажную кукурузу, зерноотход, побочный продукт кукурузы, просроченный посевмат. Соя некондиционнуя, зерноотход, побочный продукт сои. Фуражнуя пшеница (неклассная, сажковая), зерноотход пшеницы. Некондиционный подсолнечник. Зерноотход подсолнечника (от 20% полезного). Расчет на весах. Звоните.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Кировоградская обл.
Предложение |
Свиноводство
ср, 22/06/2022 - 17:40
Пропонуємо купити поросят з доставкою по Одеській, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській. Полтавській, Рівненській, Кіровоградській, Львівській, Сумській областях. Продаж поросят партіями від ста голів. Вага: 10-12 кг. 18-20 кг. 24-25 кг. Високий статус здоров'я Проведено вакцинацію. Відео на запит. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Ровенская обл.
Предложение |
Подсолнечник
ср, 22/06/2022 - 08:03
Пропонуємо купити соняшник у мішках по 50 кг або біг-бегах. Вологість до 8%. Сміття до 3. Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Вінницька області. За ціною домовимося. Телефонуйте.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Черновицкая обл.
Предложение |
Фасоль
вт, 21/06/2022 - 14:45
Українська компанія Бінс Натур Продукт продає оптом квасолю різних сортів (понад двадцять сортів в асортименті). Натуральний екологічний продукт! Будь-які обсяги. Доставка. Експорт. Зручна форма оплати. Ціна за домовленістю. Телефонуйте. +380966468985
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Украина
Предложение |
Подсолнечник
вт, 21/06/2022 - 07:33
Предлагаем купить подсолнечник в мешках по 50 кг или биг-бегах. Влажность до 8%. Мусор до 3. Черновицкая, Закарпатская, Одесская, Винницкая области. По цене договоримся. Звоните.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Одесская обл.
Спрос |
Пшеница
вт, 21/06/2022 - 06:57
Підприємство закуповує із самовивозом зерновідходи: Вологу кукурудзу, зерновідходи, побічний продукт, прострочений посівний матеріал кукурудзи. Сою некондиційну, побічний продукт, зерновідходи сої. Фуражну пшеницю (в т.ч. некласну, сажкову), зерновідходи пшениці. Некондиційний соняшник. Зерновідходи соняшнику від 20% корисного. Працюємо із посередниками. Телефонуйте. Ціна договірна.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Полтавская обл.
Предложение |
Свиноводство
пн, 20/06/2022 - 17:24
Предлагаем купить поросят с доставкой по Одесской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской. Полтавской, Ровенской, Кировоградской, Львовской, Сумской областям. Продажа поросят партиями от ста голов. Вес: 10-12 кг. 18-20 кг. 24-25 кг. Высокий статус здоровья. Проведена вакцинация. Видео по запросу. Звоните.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Житомирская обл.
Предложение |
Фасоль
пн, 20/06/2022 - 14:03
Украинская компания Бинс Натур Продукт продает оптом фасоль разных сортов (более двадцати сортов в ассортименте). Натуральный экологичный продукт! Любые объемы. Доставка. Экспорт. Удобная форма оплаты. Цена по договоренности. Звоните.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Украина
Спрос |
Пшеница
пн, 20/06/2022 - 07:12
Предприятие закупает с самовывозом зерноотходы: Влажную кукурузу, зерноотходы кукурузы, побочный продукт, просроченный посевной материал кукурузы. Сою некондиционную, побочный продукт, зерноотходы сои. Фуражную пшеницу (в.т.ч. неклассную, сажковую), зерноотходы пшеницы. Некондиционный подсолнечник. Зерноотходы подсолнечника от 20% полезного. Расчет на весах. Работаем с посредниками. Звоните. Цена договорная.
Кол-во: не указано
Цена: не указана
Регион: Харьковская обл.